Reinigingsproducten: een korte algemene benadering

De essentiële bouwstenen

Een reinigingsmiddel is meestal samengesteld uit een aantal essentiële componenten:

  • De drager:

Dit is het verdunningsmiddel voor de actieve componenten. Meestal wordt water gebruikt, maar soms kunnen dit ook solventen zijn, zoals bv. petroleum. Het doel van de drager is de actieve stoffen te verdunnen, zodat ze in handelbare hoeveelheden kunnen gedoseerd worden. Te grote verdunning is fout, omdat dan de werking te zwak is. Te hoge concentratie is ook fout, omdat er dan ontmenging ontstaat (uitzakking).

  • Tensioactieve stoffen:

Deze verlagen de oppervlaktespanning.

  • Zure of alkalische additieven:

Deze dalen of stijgen de pH-waarden.

  • Specifieke additieven:

Deze zijn noodzakelijk om tot een perfect eindresultaat te komen.

Elk van deze bouwstenen wordt gekozen in functie van het reinigingsproces en hebben elk afzonderlijk reinigende karakteristieken.

Specifieke additieven

Additieven zijn toevoegmiddelen, andere dan de basisstoffen, die de werking, het uiterlijk en/of de eigenschappen van het reinigingsmiddel verbeteren.

Een aantal mogelijke additieven zijn:

  • Corrosie inhibitoren:

Deze verhinderen dat bijvoorbeeld de toegevoegde zuren aan een antiroestmiddel het metaal aantasten, zodat enkel de roest verwijderd wordt zonder beschadiging van het metaal. Algemeen zijn de corrosie inhibitoren er voor verantwoordelijk dat we geen roest of corrosie krijgen.

  • Complexerende stoffen:

Deze zetten onoplosbare kalkzouten om in water oplosbare stoffen, zodat neergeslagenkalk verhinderd wordt.

  • Verdikkingsmiddelen:

Deze worden soms toegevoegd om het commercieel aspect van het product te verbeteren. Soms worden deze additieven ook gebruikt om de kleefkracht verticale wanden te verbeteren, zodat de inwerkingstijd verlengd wordt.

  • Antiredepositie- en dispersiemiddelen:

Deze additieven zorgen ervoor dat het losgeweekt vuil niet terug afgezet wordt op het te reinigen oppervlak en houden losgeweekte vaste verontreinigingen in suspensie.

  • Antioxidantia en bewaarmiddelen:

Deze additieven worden toegevoegd om de veroudering tegen te gaan en de houdbaarheid van het product te verlengen.

  • Schuimremmers:

Deze zorgen er voor dat we bij hoge drukken en grote debieten kunnen wassen zonder dat er onmiddellijk een massa schuim ontstaat.

Hulp nodig bij uw reinigingsprobleem? Contacteer ons via e-mail of bel +32 (0)14 86 16 13