Het begrip pH

Zuurtegraad of alkaliniteit meten

Het pH-stelsel is een internationale manier om de zuurtegraad of alkaliniteit (= sterkte van een base) aan te geven. Deze schaal gaat van 0 tot 14.

Zuiver water is neutraal met een pH-waarde van 7. Hoe lager het cijfer onder de 7, hoe zuurder de oplossing. Hoe hoger het cijfer boven de 7, hoe alkalischer het product.

Praktijkvoorbeelden van pH-waarden

Enkele voorbeelden van pH-waarden:

  • Zwavelzuur: pH 1
  • Citroenzuur: pH 2
  • Azijnzuur: pH 3
  • Water: pH 7
  • Ammoniak: pH 11
  • Natriumhydroxide: pH 13

Uit deze voorbeelden lijkt het er op dat het verschil tussen bijvoorbeeld zwavelzuur en citroenzuur hetzelfde is als tussen citroenzuur en azijnzuur.
Niets is echter minder waar, daar de pH-schaal logaritmisch verloopt.

Zwavelzuur is namelijk een sterk zuur, terwijl de twee andere zwakke zuren zijn.

Hetzelfde geldt voor de hogere waarden. Natriumhydroxide is een veel sterkere base dan ammoniak.

Grafisch kan de pH-schaal worden weergegeven zoals in onderstaande figuur:

Hulp nodig bij uw reinigingsprobleem? Contacteer ons via e-mail of bel +32 (0)14 86 16 13